Trening umiejętności społecznych (TUS)

W szczególności jest zalecany osobom:
 • z zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, zespół Aspergera) i zaburzeniami zachowania,
 • nieśmiałym i wycofanym, z lękami,
 • mającym trudności w rozpoznawaniu emocji i ich nazywaniu,
 • mającym trudności z dostosowaniem się do norm i zasad społecznego funkcjonowania,
 • mającym trudności w funkcjonowaniu w grupie.
Planuje się otwarcie grup:
 • dzieci 4-6 lat,
 • dzieci 7-9 lat,
 • dzieci 10-12 lat,
 • młodzież 13-15 lat,
 • młodzież 16-18 lat,
 • dorośli.
Powstałe grupy będą mieć charakter zamknięty. 
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnej terapii jak i terapii w domu osoby uczestniczącej w terapii.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 1 h (60 min).