Język angielski


Zapraszamy Państwa dzieci do nauki języka angielskiego. Proponujemy dzieciom poza nauką języka angielskiego doskonałą zabawę przy użyciu magicznego dywanu - interaktywnej podłogi. Podczas zajęć 45 minutowych rodzic może się spodziewać, że jego pociecha do 30 min (w zależności od możliwości dziecka) będzie poznawać słownictwo a pozostały czas spędzi na zabawie ćwicząc różne inne umiejętności, takie jak pamięć (przy pomocy gry w memory), rozróżniania dźwięku różnych  instrumentów, koncentrację wzrokowo ruchową, zdolność skupiania uwagi, orientację przestrzenną, umiejętność wyrażania pozytywnych emocji, motorykę dużą. Dodatkowo interaktywna podłoga pełni funkcję odprężająco - relaksującą.