FILMY

Mini wykład na temat:Psychotraumatologia,   trauma,zespół stresu pourazowego(PTSD)

 Depresja-choroba,która może dotyczyć każdego.

 Trauma, depresja i uzależnienia.