Diagnoza VB-MAPP

     Diagnoza VB-MAPP (ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii) umożliwia ocenę umiejętności językowych i społecznych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz innymi zaburzeniami rozwoju.Składa się z 5 części:

    I   Ocena osiągania kamieni milowych, która umożliwia ocenę umiejętności językowych.

   II   Ocena barier – pozwala na wykrycie barier, które w procesie uczenia i zdobywania umiejętności językowych napotykają dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi.

   III   Ocena gotowości do zmiany, która umożliwia ocenę rzeczywistych postępów dziecka.

   IV   Analiza zadań i śledzenie umiejętności.

   V   Tworzenie programów i dobór celów do programów edukacyjnych.