DIAGNOZA KLINICZNA ADOS-2

Diagnoza kliniczna ADOS-2 to protokół obserwacji do diagnozowania autyzmu. Podczas badania, w ściśle określonej kolejności, oceniane są objawy charakterystyczne dla autyzmu. Certyfikowany diagnosta ocenia zachowania w precyzyjnej punktacji. ADOS-2 określany jest na świecie jako element „złotego standardu” diagnozy autyzmu, pomaga specjalistom bardziej obiektywnie i trafnie oceniać zachowania dzieci.

Narzędzie do diagnozy jest przydatne w pracy psychiatrów, psychiatrów dziecięcych oraz terapeutów. W praktyce często lekarz zleca badanie ADOS-2 jako wsparcie w jego decyzji diagnostycznej.

Podczas diagnozy przy użyciu ADOS-2 oceniane są objawy charakterystyczne dla autyzmu, a nie ogólny rozwój dziecka. Prowadzący badanie zwraca uwagę na takie elementy jak komunikacja, budowanie interakcji społecznych, ograniczone lub powtarzalne zachowania. Prowadzona diagnoza uwzględnia kryteria lub powtarzalne zachowania. Prowadzona diagnoza uwzględnia kryteria diagnostyczne DSM.

ADOS-2 może być stosowany również jako narzędzie pomocne w ocenie postępów w terapii, wówczas powtarzając badanie po 6 miesiącach lub po roku jesteśmy w stanie ocenić postępy w terapii i czy przebiega ona w dobrym kierunku, czy musimy coś zmodyfikować.