Diagnoza psychotraumatologiczna

Terapia psychotraumatologiczna

Terapia psychotraumatologiczna on-line

Diagnoza ADOS 2 dzieci, młodzieży i dorosłych.

Terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu indywidualna

Diagnoza VB-MAPP (ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii)

Trening umiejętności społecznych "TUS"- indywidualnie i grupowo

Diagnoza motoryki małej

Terapia ręki

Kursy i szkolenia

Konsultacje