CENNIK

DIAGNOZA PSYCHOTRAUMATOLOGICZNA

150 zł/40min

TERAPIA PSYCHOTRAUMATOLOGICZNA

120 zł/50min

TERAPIA PSYCHOTRAUMATOLOGICZNA ON-LINE

120 zł/50min

DIAGNOZA ADOS-2 DZIECI I MŁODZIEŻY

700 zł

DIAGNOZA ADOS-2 DOROSŁYCH

700 zł

Diagnoza VB-MAPP (OCENA OSIĄGANIA KAMIENI MILOWYCH I PLANOWANIE TERAPII)

520 zł

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH "TUS" - INDYWIDUALNIE

80 zł/60min

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH "TUS" - GRUPOWO

80 zł/60min

TERAPIA RĘKI

80 zł/45min

DIAGNOZA MOTORYKI MAŁEJ

100zł/50min

TERAPIA ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU INDYWIDUALNA

80 zł/45min

KONSULTACJE

80 zł/45min

KURSY I SZKOLENIA

W zależności od kursu