Czy to zaburzenia ze spektrum autyzmu?

Wielu rodziców, zwłaszcza małych dzieci, które np. mają opóźniony rozwój mowy, nie nawiązują kontaktu wzrokowego , bawią się tylko określoną zabawką itp. zastanawia się czy to mogą być objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu? Mogą ale nie muszą. 
Do zaburzeń ze spektrum autyzmu zalicza się:
  • autyzm
  • autyzm atypowy
  • zespół Aspergera
Rodzic małego dziecka powinien zwrócić uwagę jeżeli dziecko:
  • nie mówi lub ma problemy z mówieniem,
  • nie wchodzi w interakcje oraz relacje z innymi osobami,
  • nie wykonuje prostych poleceń tj. siądź, podaj rękę,
  • nie naśladuje,
  • nie nawiązuje kontaktu wzrokowego,
  • przejawia stereotypowe zachowania oraz zabawy np. trzepota rączkami, bawi się tylko np. dinozaurem, używa nietypowych rzeczy do zabawy.
Jeżeli rodzic zauważy powyższe zachowania powinien zgłosić się do placówki wykonującej diagnozę autyzmu. Diagnozę może wykonać np. pedagog, psycholog a następnie z wystawioną diagnozą należy udać się do lekarza psychiatry, który na podstawie wywiadu z rodzicami oraz wyników diagnozy stawia ostateczne rozpoznanie.