Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci ze spektrum autyzmu – rola rodzica i terapeuty w procesie terapeutycznym

Różnice i podobieństwa w rozwoju mowy osób z autyzmem i zespołem Aspergera