Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu ADOS-2


 CO TO JEST ADOS-2?

ADOS- 2 to protokół obserwacji do diagnozy autyzmu. Podczas badania, w ściśle określonej kolejności, oceniane są objawy charakterystyczne dla autyzmu. Certyfikowany diagnosta ocenia zachowania w precyzyjnej punktacji. ADOS-2  określany jest na świecie jako element “złotego standardu” diagnozy autyzmu, pomaga specjalistom bardziej obiektywnie i trafnie oceniać zachowania dzieci.
 KTO KORZYSTA Z ADOS-2?

Narzędzie do diagnozy jest przydatne w pracy psychiatrów, psychiatrów dziecięcych oraz terapeutów. W praktyce często lekarz zleca badanie ADOS-2 jako wsparcie w jego decyzji diagnostycznej.

 ILE TRWA BADANIE?

Badanie trwa do 60 minut, powyżej tego czasu badanie należy powtórzyć.
ILE OSÓB PRZEPROWADZA DIAGNOZĘ?

Diagnozę przeprowadza jeden diagnosta (ważne jest żeby posiadał stosowne uprawnienia - certyfikat, ponieważ psychologowie mogą zakupić zestaw do diagnozy nie posiadając certyfikatu a dla ciekawostki np. lekarz psychiatra już nie może go nabyć bez stosownego certyfikatu potwierdzającego odpowiednią wiedzę i umiejętność stosowania tego narzędzia diagnostycznego). Zdarza się, że diagnozę przeprowadza dwóch diagnostów, jeden wykonuje badanie a drugi notuje. W naszym Centrum AUTOS badanie jest nagrywane i potem szczegółowo analizowane. Notując podczas badania istnieje ryzyko, że coś nam umknie, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest nagranie badania. 

 DLA KOGO JEST ADOS-2 ?

ADOS-2 jest badaniem, stosowanym w diagnozowaniu dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Narzędzie jest użyteczne do badania zarówno osób niemówiących jak i dobrze posługujących się mową, dla osób z bardzo różnym natężeniem cech autyzmu. 

 CO JEST OCENIANE?

Podczas diagnozy przy użyciu ADOS-2 oceniane są objawy charakterystyczne dla autyzmu, a nie ogólny rozwój dziecka. Prowadzący badanie zwraca uwagę na takie elementy jak komunikacja, budowanie interakcji społecznych, ograniczone lub powtarzalne zachowania. Prowadzona diagnoza uwzględnia kryteria diagnostyczne DSM.

CZY ADOS-2 można powtarzać?

ADOS-2 może być stosowany również jako narzędzie pomocne w ocenie postępów w terapii, wówczas powtarzając badanie po 6 miesiącach lub po roku jesteśmy w stanie ocenić postępy w terapii i czy przebiega ona w dobrym kierunku, czy musimy cos zmodyfikować.